bådpladser


Bådpladser.


Lauget har ca. 50 Bådpladser

ved de 3 broer og i "gl. havn".

I henhold til laugets love,

er pladserne forbeholdt

aktive medlemmer

fra Snoghøj området.

Hvis der er ledige pladser,

kan bestyrelsen dog

tilbyde medlemskab og bådplads

til andre,

for 1 år ad gangen. (henvendelse

til formand eller havneformand)